Smečka 2 - Vzpoura

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

29. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 1018× | komentáře: 0
Na chvíli se mi zdálo, ţe pode mnou podklouzla podlaha a já padám. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

28. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 885× | komentáře: 0
Střih, střih. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

27. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 860× | komentáře: 0
V Itálii?" zvolal Mason. Přitiskl dlaně na sklo. Chápala jsem jeho pocity. Bariéra, která nás oddělovala od okolního světa, navozovala dojem, ţe ráj tam venku není skutečný. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

26. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 864× | komentáře: 0
Hledači nás hnali rychlým tempem. Loganovi svázali ruce a čtyři útočníci, kteří ho doprovázeli do akademie, sledovali kaţdý jeho pohyb. Byla bych jim za to strohé zacházení se Stráţcem vděčná, kdyby se k Anselovi nechovali stejně. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

25. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 883× | komentáře: 0
Leţela jsem na zádech a hleděla na šedou oblohu. Ve vzduchu se vznášely kousky popela, dopadaly mi na kůţi a tály. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

24. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 856× | komentáře: 0
Horký náraz mě odmrštil zpátky k portálu, kterým jsem právě proběhla. Na chvíli jsem si myslela, ţe se nějak nepovedl a já zůstala uvězněná někde mezi světy, kde se brzo usmaţím. Nic jsem neviděla. Všude kolem byl hustý kouř, který mě štípal do očí a pronikal mi do plic. Převtělila jsem se, abych mohla zavolat na Hledače, ale vzápětí jsem padla na kolena a rozkašlala se. Slepě jsem šmátrala před sebou. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

23. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 841× | komentáře: 0
Odsud se nikdy nedostaneme. Je to past. Za běhu jsem vzlykala, otřesená tím, čeho jsem byla svědkem. Celou dobu to byla past. Teď uţ se to v přízemí Edenu hemţí Ochránci a Stráţci, kteří nám zablokují únikovou cestu. Běţela jsem dál, ruku v ruce s Connorem, i kdyţ můj krok byl čím dál těţší, jako bych běţela po mokrém betonu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

22. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 870× | komentáře: 0
Ren mě přimáčkl ke studené ocelové stěně cely a vsunul mi koleno mezi stehna. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

21. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 866× | komentáře: 0
Bryn mě cestou z cely vzala za ruku a opřela se o mě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

20. kapitola

Jinny (») | 20. 4. 2012 | přečteno: 895× | komentáře: 0
V sále nesvítila ţádná stropní zářivka, kolem dokola blikaly a skomíraly olejové lampy, které jako by vysílaly varovné signály. Prostor, který se před námi v tom naţloutlém mihotavém světle objevil, připomínal zející hladová ústa. Okamţitě jsem měla srdce v krku. číst dál